Spreuken over Afgunst

Momenteel bevinden zich 27 spreuken
met het onderwerp Afgunst in de database.
Afgunst neemt nooit vrij.
Afgunst neemt nooit vakantie.
Afgunst: stampvoeten omdat de zon niet schijnt.
Afgunst is dikwijls hoogachting onder het masker der geringschatting.
Dure pelzen bezorgen meer koude aan dames die ze zien, dan warmte aan deze die ze dragen.