Spreuken over Vreugde

Momenteel bevinden zich 41 spreuken
met het onderwerp Vreugde in de database.
Alleen zwakke persoonlijkheden smaken ten volle de vreugde van het flink zijn. Omgekeerd zijn het de doortastenden voor wie het melancholisch weifelen een feest is.
Gelukkige pessimisten! Hoeveel vreugde ondervinden ze telkens ze bewezen hebben dat er geen vreugde bestaat.
Wie vol vreugde is, predikt zonder te prediken.
De eigenlijke vondst der romantiek is de vreugde der melancholie.
Wantrouw elke drijfveer tot schrijven, behalve de vreugde van het formuleren.